Platsbyggda garderober

Platsbyggd garderob med Ikea stommar
& inredning som bas.


Vad kostar detta?
* Pris per löpmeter för garderobens bredd:
16000kr inkl. moms efter ROT-avdrag.

 

Då ingår:
* Måttanpassade dörrar som tillverkas efter rummets takhöjd, upptill 3 meter.
* Stommarna modifieras om på höjden,
dvs förlängs eller förkortas för att skapa en helhetskänsla.
* Lackade passbitar, takanslutningar, socklar.
* Släta dörrar eller ramdörrar
* Montering av allt
* Extra tillval som kan beställas:

montering av belysning från Ikea. Infrästa handtag.


Vad behöver du göra?
Köpa in det som du önskar från Ikea, stommar och inredning

eller ifall du redan har en befintlig garderob hemma.